Glosy
Opublikowano: GSP-Prz.Orz. 2011/2/73-84
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa krytyczna

Forma odmowy udostępnienia informacji publicznej. Glosa do wyroku WSA z dnia 2 marca 2010 r., II SA/Ol 19/10

Mimo dziesięcioletniego obowiązywania ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nadal pojawiają się bardzo poważne problemy w prawidłowym stosowaniu jej przepisów. Przy czym nie chodzi tylko o próby ucieczki organów od konieczności udostępniania niewygodnych dla władzy informacji o charakterze publicznym (tego można się spodziewać zawsze) albo o nierespektowanie ustawowych terminów załatwienia wniosku jednostki , ale także o popełnianie najprostszych błędów procesowych – tak jak w niniejszej sprawie – które winny były spotkać się z adekwatną reakcją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Niestety, sąd ten postąpił równie wadliwie jak organy administracyjne. Uważam bowiem, że pozostawienie w obrocie prawnym decyzji wydanej bez podstawy prawnej nie może znaleźć żadnego usprawiedliwienia, choćby nawet w wydaniu decyzji administracyjnej doszukiwano – niestety nieodosobniony – zaprezentowany w komentowanym wyroku, powinien wywołać dyskusję w celu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?