Romanowicz Marcin, Ewidencja podatkowa oddziału spółki zagranicznej. Glosa do wyroku NSA z dnia 18 marca 2011 r., II FSK 1773/09

Glosy
Opublikowano: Glosa 2011/4/107-116
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Ewidencja podatkowa oddziału spółki zagranicznej. Glosa do wyroku NSA z dnia 18 marca 2011 r., II FSK 1773/09

Środkiem do osiągnięcia efektywności systemu podatkowego – rozumianego jako mechanizm pobierania danin publicznych od obywateli (tudzież innych wskazanych przez prawo podmiotów) w celu zasilenia budżetu państwa – jest indywidualne traktowanie każdego podatnika (płatnika), nałożonego na niego obowiązku podatkowego, sposobu jego uregulowania, kontroli i ewentualnego dochodzenia przez organy państwa. Praktyczną formą owej „indywidualizacji podatkowej” jest dziesięciocyfrowy numer identyfikacji podatkowej (dalej jako NIP), którego posiadanie i legitymowanie się nim jest obowiązkiem nałożonym na podatników (płatników) ustawą z 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników . Na tle tej ustawy powstała praktyczna kontrowersja, czy spółka zagraniczna mająca oddział w Polsce może być zobowiązana do posiadania dwóch NIP. Tego problemu dotyczy glosowane orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej jako NSA).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX