Kała Dariusz P., Ekwiwalent pieniężny za ćwiczenia i zawody dla członka ochotniczej straży pożarnej. Glosa do wyroku WSA z dnia 1 lipca 2014 r., IV SA/Wr 100/14

Glosy
Opublikowano: FK 2015/12/71-78
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Ekwiwalent pieniężny za ćwiczenia i zawody dla członka ochotniczej straży pożarnej. Glosa do wyroku WSA z dnia 1 lipca 2014 r., IV SA/Wr 100/14

Niniejsza glosa ma charakter częściowo krytyczny. Koncentruje się na tezie, którą należy ocenić krytycznie ze względu na jej znaczenie dla obrotu prawnego w zakresie wypłaty ekwiwalentu. Teza ta mówi, że za udział w ćwiczeniach i zawodach nie należy wypłacać ekwiwalentu na rzecz członka Ochotniczej Straży Pożarnej. Szkolenie pożarnicze to odmienna kategoria niż ćwiczenia i zawody pożarnicze. Autor glosy natomiast zauważa, że w systemie prawa brak definicji legalnej ekwiwalentu, który należy uznać za publiczne prawo podmiotowe. Ekwiwalent stanowi równoważnik, odpowiednik wkładu – w postaci czasu, wysiłku i zdrowia – wniesionego na rzecz ochrony przeciwpożarowej przez strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczącego w działaniach ratowniczych lub szkoleniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX