Wróbel Izabela, Działalność gospodarcza w dziedzinie kształcenia na poziomie wyższym a wolność akademicka. Glosa do wyroku TS z dnia 6 października 2020 r., C-66/18

Glosy
Opublikowano: EPS 2021/2/33-41
Autor:
Rodzaj: glosa

Działalność gospodarcza w dziedzinie kształcenia na poziomie wyższym a wolność akademicka. Glosa do wyroku TS z dnia 6 października 2020 r., C-66/18

Autorka porusza kwestię działalności gospodarczej w dziedzinie kształcenia na poziomie wyższym, w kontekście wolności akademickiej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX