Dmoch Wojciech, Działalność gospodarcza a działalność kulturalna w kontekście opodatkowania gruntów i budynków wykorzystywanych w tej działalności. Glosa do wyroku NSA z dnia 14 sierpnia 2018 r., II FSK 2210/16

Glosy
Opublikowano: OSP 2019/9/89
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Działalność gospodarcza a działalność kulturalna w kontekście opodatkowania gruntów i budynków wykorzystywanych w tej działalności. Glosa do wyroku NSA z dnia 14 sierpnia 2018 r., II FSK 2210/16

Słowa kluczowe: postępowanie podatkowe, działalność kulturalna, działalność gospodarcza, cel prowadzenia działalności gospodarczej, studio filmowe, produkcja filmów, podatek od nieruchomości, stawka podatku od nieruchomości

Istotą sporu w sprawie będącej przedmiotem sądowoadministracyjnego postępowania kasacyjnego, które toczyło się w wyniku wniesienia przez „A.” sp. z o.o. skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Krakowie z 8.03.2016 r., I SA/Kr 81/16, utrzymującego w mocy decyzję organu podatkowego drugiej instancji dotyczącą zastosowania do opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów i budynków będących własnością „A.” sp. z o.o. stawki tego podatku właściwej dla gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, była wyłącznie właściwa wykładnia przepisów prawa materialnego dotycząca rozstrzygnięcia zagadnienia, czy „A.” sp. z o.o., prowadząc działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX