Glosy
Opublikowano: OSP 2015/7-8/66
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa krytyczna

Droga sądowa - postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych - stwierdzenie stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy - sprzeciw do komisji lekarskiej od orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Glosa do uchwały SN z dnia 18 listopada 2014 r., II UZP 3/14

Podjęta przez Sąd Najwyższy (SN) uchwała dotyczy wykładni art. 4779 § 31 k.p.c. Przepis ten został wprowadzony do Kodeksu postępowania cywilnego dziesięć lat temu , nadal wzbudza jednak wiele kontrowersji i trudności interpretacyjnych. Na problem związany z ustaleniem katalogu spraw, których przepis ten dotyczy, zwracano uwagę znacznie wcześniej , SN jednak dopiero w glosowanej uchwale zajął się tą problematyką .

Komentowana uchwała została podjęta po rozpoznaniu przez SN zagadnienia prawnego przekazanego postanowieniem Sądu Okręgowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w E., który zwrócił się z zapytaniem, czy art. 4779 § 31k.p.c. ma zastosowanie również w sprawie o świadczenie z ubezpieczeń społecznych, do którego prawo jest uzależnione od stwierdzenia stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy, a podstawę do wydania decyzji stanowi orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), jeżeli osoba zainteresowana nie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację