Salachna Joanna M., Dotowanie przez jednostki samorządu terytorialnego działalności uczelni (na tle zadań z zakresu ochrony środowiska). Glosa do wyroku WSA z dnia 10 listopada 2010 r., I SA/Ol 686/10

Glosy
Opublikowano: FK 2011/6/68-77
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Dotowanie przez jednostki samorządu terytorialnego działalności uczelni (na tle zadań z zakresu ochrony środowiska). Glosa do wyroku WSA z dnia 10 listopada 2010 r., I SA/Ol 686/10

1.

Należy zacząć od wskazania istotności glosowanego wyroku , tym bardziej że w 2010 r. zmianie uległy regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska . I gdyby skupić się tylko na kontekście (łącznie) dotowania (dofinansowania) przez jednostki samorządu terytorialnego (dalej: JST) uczelni publicznych w zakresie ochrony środowiska - poruszanie tego tematu prima facie można byłoby uznać za spóźnione (na ten temat - zob. pkt 5). Jednak zarówno aktualność, jak i merytorycznie duże znaczenie ma tu przede wszystkim kwestia dotowania (dofinansowywania) przez JST uczelni. Jest ona pierwszoplanowa i ogólnie pozostaje w związku z realizacją jakiegokolwiek z zadań (własnych) przypisanych danemu szczeblowi JST. W przypadku powołanego orzeczenia była to ochrona środowiska, ale równie dobrze można sobie wyobrazić zadanie z zakresu np. promocji i ochrony zdrowia (dotowanie uczelni medycznych).

Uwagę zwraca także poruszone przez sąd zagadnienie właściwości rzeczowej RIO w zakresie sprawowanego nadzoru....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX