Olesińska Agnieszka, Doręczenie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego po upływie terminu przedawnienia. Glosa do wyroku NSA z dnia 17 września 2020 r., I FSK 104/18

Glosy
Opublikowano: OSP 2021/6/50
Autor:
Rodzaj: glosa

Doręczenie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego po upływie terminu przedawnienia. Glosa do wyroku NSA z dnia 17 września 2020 r., I FSK 104/18

Słowa kluczowe: podatkowe postępowanie, przedawnienie zobowiązania podatkowego, doręczenie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego po upływie przedawnienia

1. Glosowany wyrok dotyczy relacji zachodzących między przedawnieniem zobowiązania podatkowego a prowadzeniem postępowania podatkowego zmierzającego do określenia jego wysokości w drodze decyzji. Problematyka ta wielokrotnie już była przedmiotem wypowiedzi orzecznictwa, w tym kilku uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego. Obszar ten nadal jednak nie jest wolny od kontrowersji, czego dowodzi m.in. glosowany wyrok.

Pierwsza część tezy wyroku wyraża prawidłowy pogląd. Nie budzi wątpliwości to, że – w świetle regulujących tę materię przepisów Ordynacji podatkowej – decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego wywołuje skutek prawny od momentu jej doręczenia. Sposób sformułowania drugiej części tezy może jednak błędnie sugerować, że doręczenie podatnikowi takiej decyzji (drugiej instancji, tj. decyzji ostatecznej) w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX