Laskowska-Hulisz Agnieszka, Dopuszczenie przez sąd spóźnionych twierdzeń i dowodów. Glosa do wyroku SN z dnia 9 sierpnia 2019 r., II CSK 353/18

Glosy
Opublikowano: PPC 2021/2/277-287
Autor:
Rodzaj: glosa

Dopuszczenie przez sąd spóźnionych twierdzeń i dowodów. Glosa do wyroku SN z dnia 9 sierpnia 2019 r., II CSK 353/18

glosa częściowo krytyczna

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX