Kopeć Marcin, Dopuszczalny zakres badania umowy w administracyjnej sprawie o zwrot dofinansowania projektu z funduszy europejskich. Glosa do wyroku NSA z dnia 28 maja 2020 r., I GSK 1820/19

Glosy
Opublikowano: PPP 2021/7-8/159-170
Autor:
Rodzaj: glosa

Dopuszczalny zakres badania umowy w administracyjnej sprawie o zwrot dofinansowania projektu z funduszy europejskich. Glosa do wyroku NSA z dnia 28 maja 2020 r., I GSK 1820/19

kryt.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX