Zachariasiewicz Maciej, Dopuszczalność wykonania zagranicznego wyroku arbitrażowego przy wadliwym oznaczeniu pozwanego - Skarbu Państwa. Glosa do postanowienia SN z dnia 17 lipca 2007 r., III CZP 55/07

Glosy
Opublikowano: PPC 2019/1/89-107
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Dopuszczalność wykonania zagranicznego wyroku arbitrażowego przy wadliwym oznaczeniu pozwanego - Skarbu Państwa. Glosa do postanowienia SN z dnia 17 lipca 2007 r., III CZP 55/07

Słowa kluczowe: arbitraż, wykonanie zagranicznego wyroku arbitrażowego, prawo właściwe dla skutków wyroku arbitrażowego, wniosek o stwierdzenie wykonalności, wadliwie oznaczona strona pozwana, legitymacja bierna w postępowaniu delibacyjnym, prawo właściwe dla osoby prawnej

1.Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z 17.07.2007 r., III CZP 55/07 , zapadło w związku z wątpliwością dotyczącą możliwości wykonania w Polsce wyroku sądu arbitrażowego w Danii. Trudność powstała, ponieważ w postępowaniu arbitrażowym naprzeciw duńskiej spółki „E.P.S.” A.S. występował formalnie jako pozwany Urząd Morski w S., ale wniosek o stwierdzenie wykonalności tego wyroku w Polsce skierowany został przeciwko Skarbowi Państwa, Dyrektorowi Urzędu Morskiego w S. Urząd Morski nie kwestionował swej legitymacji w toku postępowania arbitrażowego.

Sąd Okręgowy uwzględnił wniosek duńskiej spółki. Uznał on, że oznaczenie strony pozwanej jako „Urząd Morski w S.”, najpierw w umowie, a następnie w orzeczeniu sądu arbitrażowego, było...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX