Janicki Mateusz, Dochodzenie przez syndyka od członków SKOK-ów roszczeń z tytułu podwyższonej odpowiedzialności za stratę bilansową. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 12 grudnia 2019 r., III CZP 42/19

Glosy
Opublikowano: OSP 2022/11/92
Autor:
Rodzaj: glosa

Dochodzenie przez syndyka od członków SKOK-ów roszczeń z tytułu podwyższonej odpowiedzialności za stratę bilansową. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 12 grudnia 2019 r., III CZP 42/19

Słowa kluczowe: spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK), postępowanie upadłościowe, roszczenie syndyka, odpowiedzialność za stratę bilansową, prawo spółdzielcze, prawo bankowe

1. Glosowane orzeczenie dotyczy doniosłego społecznie problemu niewypłacalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK). Obciążanie członków SKOK-ów finansowymi skutkami tej niewypłacalności, spowodowanej gospodarką finansową kas, prowadzoną przecież nie przez jej członków, a przez zarządy SKOK-ów, intuicyjnie wydawać by się mogło niezasadne, szczególnie że nierzadko deponowali oni w tych kasach swoje oszczędności. Takie też stanowisko w komentowanej uchwale zajął Sąd Najwyższy (SN) . Jednakże analiza prawna zagadnienia, które łączy w sobie problematykę prawa spółdzielczego, upadłościowego, bankowego i korporacyjnego, prowokuje do zajęcia krytycznego stanowiska wobec argumentów zawartych w uzasadnieniu orzeczenia Sądu Najwyższego i wyrażonego tam poglądu.

2. Zgodnie z art. 2ustawy o...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX