Iżykowski Michał, Definitywny charakter postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia w sprawie szeroko rozumianego obowiązku alimentacyjnego na czas trwania procesu o rozwód lub separację. Glosa do uchwały SN z dnia 20 października 2010 r., III CZP 59/10

Glosy
Opublikowano: PPC 2012/2/333-338
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Definitywny charakter postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia w sprawie szeroko rozumianego obowiązku alimentacyjnego na czas trwania procesu o rozwód lub separację. Glosa do uchwały SN z dnia 20 października 2010 r., III CZP 59/10

I. Zagrożenie sfery prawnej stron procesu cywilnego wskutek niemożności natychmiastowego udzielenia ochrony prawnej jest zjawiskiem powszechnie dostrzeganym od dawna. Dlatego wśród przepisów o charakterze proceduralnym występują również takie, które zmierzają do udzielenia zainteresowanym podmiotom prowizorycznej ochrony, ograniczonej w czasie co do swojej skuteczności, ale za to udzielanej niezwłocznie.

Jednym z ciekawszych problemów związanych ze stosowaniem tej ochrony w polskim postępowaniu cywilnym był wzajemny stosunek zarządzeń tymczasowych wydawanych dla zabezpieczenia roszczenia w trybie art. 730 k.p.c. oraz postanowień wydawanych na podstawie przepisu art. 443 k.p.c. w trakcie procesu o rozwód lub o unieważnienie małżeństwa. Zmiana stanu prawnego dokonana ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2004 r. Nr 172 poz. 1084), polegająca m.in. na uchyleniu przepisu art. 443 k.p.c., sprawiła, że niektóre...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX