Wesołowska Agnieszka, Definicja odpłatnej dostawy towarów na przykładzie towarów, które zostały zatrzymane w wyniku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej. Glosa do wyroku TS z dnia 16 czerwca 2016 r., C-229/15

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2016
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Definicja odpłatnej dostawy towarów na przykładzie towarów, które zostały zatrzymane w wyniku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej. Glosa do wyroku TS z dnia 16 czerwca 2016 r., C-229/15

1.Wprowadzenie

Do jednych z najważniejszych zagadnień na gruncie podatku VAT niewątpliwie należy kwestia związana z zakresem podmiotowym i przedmiotowym tego podatku. W praktyce kwestie te odnoszą się do tego, kto, tak na gruncie wspólnotowego stanu prawnego, jak i krajowych porządków prawnych, może stać się podatnikiem podatku VAT. Zakres ten uzależniony jest również od kwestii przedmiotowych, które ograniczają się do tego, jakiego typu transakcje powodują powstanie obowiązku podatkowego i w ogóle podlegają opodatkowaniu lub też zwolnieniu. Do problematyki związanej z zakresem przedmiotowym podatku VAT odnosi się bezpośrednio Tytuł I dyrektywy 112 , który wymienia czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Stosownie do przepisu art. 2dyrektywy 112 opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów na terytorium państwa członkowskiego przez podatnika działającego w takim charakterze, odpłatne wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium państwa członkowskiego dokonywane przez określone...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX