Borszowski Paweł, Definicja legalna zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Glosa do wyroku NSA z dnia 28 stycznia 2019 r., I FSK 293/17

Glosy
Opublikowano: OSP 2019/10/100
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Definicja legalna zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Glosa do wyroku NSA z dnia 28 stycznia 2019 r., I FSK 293/17

Słowa kluczowe: podatkowe prawo, zorganizowana część przedsiębiorstwa, sprzedaż budynków i budowli wraz z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości, powiązania kapitałowe i osobowe, podatek od towarów i usług, funkcja gwarancyjna interpretacji indywidualnej prawa podatkowego

1. Glosowany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) można uznać za bardzo dobry przykład realizacji jednej z istotnych funkcji, jaką pełni orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach podatkowych. Chodzi bowiem o wskazywanie zakresu normatywnego, który uzyskuje w konkretnym przypadku regulacja mająca postać definicji legalnej. W unormowaniach prawa podatkowego ustawodawca w coraz większym stopniu posługuje się takimi środkami techniki prawodawczej, które mają postać definicji legalnych, czego przykłady można odnaleźć choćby w zmianach wprowadzonych do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych , czy ustawy – Ordynacja podatkowa (w ustawie o podatku od...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX