Glosy
Opublikowano: OSP 2019/9/83
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa krytyczna

Decyzja sprzedażowa jako źródło szkody. Glosa do uchwały SN z dnia 28 marca 2018 r., III CZP 46/17

Słowa kluczowe: zobowiązania, dekret o gruntach warszawskich, decyzja dekretowa, decyzja sprzedażowa, szkoda, związek przyczynowy

I. Glosowana uchwała dotyczy zagadnienia o dużym znaczeniu dla dochodzenia odszkodowania na podstawie art. 160 Kodeksu postępowania administracyjnego za szkodę wynikłą z wydania bezprawnej decyzji administracyjnej zezwalającej na sprzedaż lokalu („decyzja sprzedażowa”) w budynku posadowionym na nieruchomości warszawskiej objętej działaniem dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy . Po oddaleniu wniosku dawnego właściciela lub jego następcy prawnego o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego na mocy decyzji odmownej (decyzja dekretowa) Skarb Państwa zyskał możliwość sprzedaży lokali w budynkach, o których mowa w art. 5dekretu, co w poprzednim stanie prawnym ukształtowanym ustawą z 6.07.1972 r. o zmianie ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach oraz ustawy o wyłączeniu spod publicznej gospodarki lokalami domów...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację