Knysiak-Sudyka Hanna, Czy fundacja jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej? Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 października 2022 r., III OSK 4468/21

Glosy
Opublikowano: OSP 2024/1/7
Autor:
Rodzaj: glosa

Czy fundacja jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej? Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 października 2022 r., III OSK 4468/21

glosa aprobująca

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX