Adamiak Barbara, Byt prawny postępowania administracyjnego przesłanką dopuszczalności skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania. Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2023 r., II OSK 1575/22

Glosy
Opublikowano: OSP 2023/10/82
Autor:
Rodzaj: glosa

Byt prawny postępowania administracyjnego przesłanką dopuszczalności skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania. Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2023 r., II OSK 1575/22

glosa aprobująca

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX