Witoszko Wioletta, Brak wytycznych dotyczących treści rozporządzenia w delegacji ustawowej zawartej w art. 237 § 1 pkt 2 i 3 k.p. Glosa do wyroku TK z dnia 19 czerwca 2008 r., P 23/07

Glosy
Opublikowano: PiP 2009/7/121-126
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Brak wytycznych dotyczących treści rozporządzenia w delegacji ustawowej zawartej w art. 237 § 1 pkt 2 i 3 k.p. Glosa do wyroku TK z dnia 19 czerwca 2008 r., P 23/07

OTK nr 5A/2008, poz. 82.

W glosowanym wyroku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 237 § 1 pkt 2 i 3 k.p. jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji w zakresie, w jakim nie określa wytycznych dotyczących treści rozporządzenia. W konsekwencji TK uznał, że wydane na podstawie zaskarżonych przepisów rozporządzenie Rady Ministrów z 30 VII 2002 w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach jest niezgodne z Konstytucją.

Obie delegacje zawarte w art. 237 § 1 k.p., na podstawie których Rada Ministrów została upoważniona do wydania w drodze rozporządzenia wykazu chorób zawodowych (pkt 2) oraz określenia szczegółowych zasad postępowania dotyczących zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (pkt 3), nie spełniają wymagań wynikających z art. 92 ust. 1Konstytucji z uwagi na brak...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX