Daniel Paweł, Brak uzasadnienia uchwały w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego jako istotne naruszenie prawa. Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 stycznia 2023 r. (III OSK 351/22)

Glosy
Opublikowano: OwSS 2023/2/100-107
Autor:
Rodzaj: glosa

Brak uzasadnienia uchwały w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego jako istotne naruszenie prawa. Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 stycznia 2023 r. (III OSK 351/22)

glosa aprobująca

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX