Kuźniacki Błażej, Błędna wykładnia koncepcji beneficial ownership na gruncie polsko-meksykańskiej umowy o UPO wobec organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Glosa do wyroku NSA z dnia 12 sierpnia 2021 r., II FSK 126/19

Glosy
Opublikowano: PP 2022/5/47-58
Autor:
Rodzaj: glosa

Błędna wykładnia koncepcji beneficial ownership na gruncie polsko-meksykańskiej umowy o UPO wobec organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Glosa do wyroku NSA z dnia 12 sierpnia 2021 r., II FSK 126/19

glosa częściowo krytyczna

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX