Kłoda Mariusz Tomasz, Absolutorium dla ustępującego członka zarządu spółdzielni. Glosa do wyroku SN z dnia 15 kwietnia 2015 r., IV CSK 452/14

Glosy
Opublikowano: PS 2016/9/135-140
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Absolutorium dla ustępującego członka zarządu spółdzielni. Glosa do wyroku SN z dnia 15 kwietnia 2015 r., IV CSK 452/14

Jeżeli statut spółdzielni przewiduje, że ustępujący członek zarządu może być wybrany do rady nadzorczej dopiero po udzieleniu mu absolutorium, konieczne jest uzyskanie przez niego absolutorium za cały okres pełnienia funkcji członka zarządu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX