Glosy
Opublikowano: OSP 2019/11/107
Autor:

"Korzyść majątkowa" w znamionach strony podmiotowej przestępstwa oszustwa. Glosa do wyroku s.apel. z dnia 12 lutego 2016 r., II AKa 445/15

Słowa kluczowe: oszustwo, oszustwo kredytowe, korzyść majątkowa, zbieg przepisów, uzyskanie wsparcia finansowego jako osiągnięcie korzyści majątkowej w rozumieniu art. 286 § 1 Kodeksu karnego

W glosowanym wyroku Sąd Apelacyjny w Warszawie dokonał nietrafnej wykładni art. 286 § 1 Kodeksu karnego . W konsekwencji przyjął, że czyny przypisane oskarżonej przez Sąd pierwszej instancji nie wypełniły znamion przestępstwa oszustwa. Dlatego ograniczył ich kwalifikację prawną, która wcześniej miała charakter kumulatywny, do art. 297 § 1 k.k., a następnie umorzył postępowanie karne w związku z tym, że karalność tych czynów uległa przedawnieniu.

Podstawą takiej decyzji procesowej Sądu Apelacyjnego było przede wszystkim stwierdzenie, że w badanej sprawie nie zostało wypełnione znamię strony podmiotowej przestępstwa oszustwa, a mianowicie wymóg realizacji czynu opisanego w art. 286 § 1k.k. „w celu osiągnięcia korzyści majątkowej”. To stanowisko wynikało z przyjęcia przez Sąd Apelacyjny, że przypisanie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację