Bednarczyk-Płachta Agnieszka, Zysk założyciela szkoły wyższej niepublicznej jako inwestora w odniesieniu do zmian w prawie o szkolnictwie wyższym

Artykuły
Opublikowano: PPP 2017/3/10-38
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zysk założyciela szkoły wyższej niepublicznej jako inwestora w odniesieniu do zmian w prawie o szkolnictwie wyższym

1.Założyciel jako inwestor – podstawa prawna

Zasady ustroju uczelni publicznych i niepublicznych w obecnym kształcie swe źródło znajdują w normach zawartych w Konstytucji z 1997 r. . Konstytucja ta zagwarantowała nie tylko powszechny dostęp do nauki i wypowiedziała wprost zasadę autonomii szkół wyższych, ale przede wszystkim dała prawo każdemu obywatelowi do założenia szkoły niepublicznej . Polska jako strona umów międzynarodowych i konwencji poczęła implementować międzynarodowe akty prawne do prawa krajowego.

Podstawowym krokiem do zmiany postrzegania szkół wyższych i otwarcia ich na nowe mechanizmy kreujące szkolnictwo wyższe na świecie było umożliwienie powstawania uczelni niepublicznych oraz stworzenie rynku usług edukacyjnych, który zapoczątkował odejście od szablonowego stosowania mechanizmów prawa publicznego właściwych dla zakładów administracyjnych.

Kolejnym krokiem do umiędzynarodowienia szkół wyższych było podpisanie w czerwcu 1999 r. Deklaracji Bolońskiej . Zasady zawarte w Konstytucji dały podstawę tworzenia systemu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX