Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym - OpenLEX

Janicki Tomasz, Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

Artykuły
Opublikowano: PP 2017/12/13-14
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

Podatek od towarów i usług ma charakter podatku od wartości dodanej. Faktyczne opodatkowanie jedynie takiej wartości następuje przez opodatkowanie pełnego obrotu podatnika z jednoczesnym przyznaniem mu prawa do odliczenia podatku zapłaconego w poprzedniej fazie obrotu . W sytuacjach typowych podatek należny u podatnika zazwyczaj jest wyższy od podatku do odliczenia (podatku naliczonego). Opodatkowaniu podlega wartość dodana przez podatnika (różnica pomiędzy obrotem „zakupionym” a obrotem „sprzedawanym”), a taką zwykle każdy podatnik wypracowuje. Istnieją jednakże sytuacje mniej typowe, gdy podatek należny jest niższy od podatku, który podlega odliczeniu. Powstaje wówczas nadwyżka podatku naliczonego nad należnym .

Zasady zwrotu podatku naliczonego są określone kompleksowo w art. 87 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. W tym zakresie naczelną zasadę wyraża art. 87 ust. 1u.p.t.u., w świetle którego w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX