Pilich Mateusz, Związki quasi-małżeńskie w polskim prawie prywatnym międzynarodowym

Artykuły
Opublikowano: PiP 2011/2/84-94
Autor:
Rodzaj: artykuł

Związki quasi-małżeńskie w polskim prawie prywatnym międzynarodowym

Podejmowanie zagadnień, którym poświęcone jest niniejsze opracowanie, nie jest w Polsce rzeczą łatwą z przyczyn obyczajowych, światopoglądowych i konstytucyjnoprawnych. Nie ma wprawdzie wątpliwości, że polskie prawo merytoryczne udziela szczególnej ochrony małżeństwu, co wynika wyraźnie z art. 18 Konstytucji RP i przynajmniej w sferze stosunków osobistych jest zgodne z preferencjami większości społeczeństwa. Jednakże nauka prawa prywatnego międzynarodowego nie może na tym poprzestać, gdyż z uwagi na swą funkcję prawo to siłą rzeczy styka się ze stosunkami, które mogą być nie tylko nieznane własnemu prawu władzy orzekającej, lecz nawet obce jego aksjologii. Dyskusja o stosowaniu obowiązujących w Polsce norm kolizyjnych do zawieranych w innych państwach związków quasi-małżeńskich nie jest zatem pozbawiona sensu. Każde rozstrzygnięcie merytoryczne sądu w sprawie cywilnej, w której występuje powiązanie z więcej niż jednym systemem prawnym, wymaga ustalenia, jakie prawo rządzi danym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX