Brzeziński Bogumił, Lasiński-Sulecki Krzysztof, Morawski Wojciech, Związek podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego z niewykonaniem zobowiązania podatkowego w rozumieniu art. 70 § 6 pkt 1 o.p. - skutki braku spójności powiązanych regulacji prawnych

Artykuły
Opublikowano: PP 2023/8/19-28
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Związek podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego z niewykonaniem zobowiązania podatkowego w rozumieniu art. 70 § 6 pkt 1 o.p. - skutki braku spójności powiązanych regulacji prawnych

W artykule poddano analizie problem momentu, który jest właściwy do ustalenia tego, czy istnieje związek podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego z niewykonaniem zobowiązania podatkowego w rozumieniu art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. Autorzy stawiają tezę, że można to ocenić tylko w momencie wszczęcia postępowania karnego. Analiza problemu jest podstawą do ukazania braku spójności rozwiązań prawa podatkowego i procedury karnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX