Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania a ostateczność decyzji. Uwagi na marginesie wyroku Wojewódzkiego Sądu... - OpenLEX

Wyszomirski Łukasz M., Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania a ostateczność decyzji. Uwagi na marginesie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 29.08.2019 r., II SA/Kr 636/19

Artykuły
Opublikowano: PS 2020/5/55-65
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania a ostateczność decyzji. Uwagi na marginesie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 29.08.2019 r., II SA/Kr 636/19

Słowa kluczowe: postępowanie administracyjne, odwołanie, zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania, ostateczność decyzji

Wyrokiem z 29.08.2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uwzględnił skargę na postanowienie wojewody stwierdzające niedopuszczalność odwołania od decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. Komentowanym wyrokiem sąd dotknął dwóch niezwykle istotnych zagadnień. Pierwsze dotyczy momentu uzyskania przez decyzję administracyjną przymiotu ostateczności w związku ze złożeniem przez strony uczestniczące w postępowaniu oświadczeń o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Drugie dotyczy pozycji prawnej podmiotu, który (w swojej ocenie) posiada przymiot strony w postępowaniu administracyjnym, lecz został pominięty przez organ administracji (tj. nie bierze udziału w postępowaniu) w sytuacji, gdy strony biorące udział w postępowaniu, którym doręczono decyzję, złożą oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX