Szewczyk Marek, Źródła prawa administracyjnego w ujęciu Franciszka Longchampsa de Bérier

Artykuły
Opublikowano: PiP 2019/5/88-103
Autor:
Rodzaj: artykuł

Źródła prawa administracyjnego w ujęciu Franciszka Longchampsa de Bérier

1. Wprowadzenie. Jednym z nurtów zainteresowań badawczych prof. F. Longchampsa de Bérier stanowiła problematyka źródła prawa administracyjnego. Problematyce tej Profesor poświęcił m.in. opracowanie O źródłach prawa administracyjnego (problemy poznawcze) . Praca ta istotnie różni się od innych opracowań poświęconych problematyce źródeł prawa administracyjnego. Autor zrezygnował bowiem z wyliczenia, a następnie charakteryzowania poszczególnych rodzajów aktów stanowiących źródła prawa administracyjnego na rzecz wskazania czytelnikowi ogólnych problemów poznawczych, badawczych, związanych z problematyką źródeł prawa administracyjnego.

Lektura i analiza tego opracowania ma na celu ukazanie, w jakim stopniu poszczególne zagadnienia poznawcze, wyróżnione przez prof. F. Longchampsa de Bérier, zachowały aktualność pomimo upływu lat oraz pomimo zasadniczej zmiany uwarunkowań politycznych, ustrojowych.

2. Miejsce problematyki źródeł prawa względem porządku prawnego w ujęciu F. Longchampsa de...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX