Artykuły
Opublikowano: FK 2020/1/24-38
Autor:
Rodzaj: artykuł

Źródła finansowania deficytu budżetowego

Zmiany w katalogu źródeł finansowania deficytu budżetu jednostek samorządu terytorialnego zaktualizowały dyskusję co do identyfikowania poszczególnych tytułów przychodów tworzących wspomniany katalog oraz metodologii ich obliczania. W artykule jako podstawę prezentowanych wniosków przyjęto kasowy charakter omawianych przychodów (czyli muszą im odpowiadać faktyczne aktywa pieniężne), jak również odrębność poszczególnych źródeł finansowania deficytu budżetu i zakaz ich łączenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?