Artykuły
Opublikowano: PP 2013/4/58
Autor:
Rodzaj: artykuł

Znaczenie oficjalnej interpretacji prawa podatkowego sprzecznej z prawem unijnym

Wyroki Cour administrative d'appel (CAA) w Paryżu z dnia 17 grudnia 1991 r., nr 357, Restauration Gestio, CAA w Douai z dnia We francuskim prawie podatkowym przewidziano specyficzny mechanizm ochrony interesów podatnika, który stosuje się do znanego mu poglądu organów podatkowych dotyczącego prawa podatkowego . Artykuł L 80 A Livre des procédures fiscales (LPF) uniemożliwia organom podatkowym powołanie się na retrospektywną zmianę interpretacji prawa podatkowego w celu podwyższenia wysokości podatku w stosunku do tej obliczonej uprzednio na podstawie poglądu zawartego w interpretacji. Organ może więc potencjalnie zmienić pogląd, ale zmiana ta nie może wywrzeć skutku wstecznego.

Kontrowersje budzi to, czy z ochrony podatnik może skorzystać także wtedy, gdyby pogląd, na który się powołuje, był sprzeczny z prawem unijnym. W wyroku Cour administrative d'appel (CAA) w Paryżu z dnia 17 grudnia 1991 r. dopuszczono możliwość powołania się przez podatnika nawet na interpretację sprzeczną z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?