Morawski Wojciech, Zmiany w regulacji podatku od nieruchomości w 2016 r. - drobne remonty w skansenie

Artykuły
Opublikowano: PP 2016/11/13-21
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zmiany w regulacji podatku od nieruchomości w 2016 r. - drobne remonty w skansenie

Podatek od nieruchomości to prosty podatek, ale tylko gdy nie zna się praktyki jego stosowania. W istocie bowiem coraz mniejsze znaczenie mają w nim przepisy, a na pierwszy plan wychodzą utrwalona praktyka i bardzo niejednolite orzecznictwo sądów administracyjnych. Wymaga on też bez wątpienia zmian, konieczne jest chociażby wdrożenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13.09.2011 r. , który w istocie w znacznym stopniu zastępuje przepisy ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – dalej jako u.p.o.l., w zakresie opodatkowania budowli. Rok 2016 jest kolejnym, w którym prawodawca nie próżnuje, jeśli chodzi o zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Dodatkowo, z uwagi na specyfikę podatku od nieruchomości, duże znaczenie dla ustalenia jego zakresu przedmiotowego mogą mieć zmiany innych aktów prawnych, a przede wszystkim ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane – dalej jako pr. bud. Niniejszy artykuł został zatem poświęcony nie tylko zmianom ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ale w ogóle zmianom odnoszącym się do podatku od nieruchomości, nawet gdy wynikają one z innych ustaw.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX