Liwo Marian Andrzej, Zmiany w przepisach prawa pracy i innych gałęziach prawa jako przykład populizmu i oddziaływania grup nacisku mijającego się z dbałością o jakość prawa i poszanowanie człowieka w procesie pracy oraz efektywność prawa

Artykuły
Opublikowano: PPP 2020/7-8/75-89
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zmiany w przepisach prawa pracy i innych gałęziach prawa jako przykład populizmu i oddziaływania grup nacisku mijającego się z dbałością o jakość prawa i poszanowanie człowieka w procesie pracy oraz efektywność prawa

Słowa kluczowe: prawo pracy, prawo gospodarcze, zmiany, populizm, efektywność

1.Wprowadzenie

Prawo będące najważniejszym osiągnięciem cywilizacji jest podstawą ludzkiej godności i warunkiem demokratycznej formy sprawowania władzy . Z praktyki jego stosowania wynika, że jest ono często wynikiem działań nieprzemyślanych, inspirowanych populizmem, łączonych z oddziaływaniem różnych grup nacisku, dążących do wprowadzenia norm służących tylko iluzorycznemu dobru strony naciskającej. Stąd też poprawność w stanowieniu prawa jest nierozerwalnie związana z jego racjonalnością i efektywnością w ramach rządów prawa w demokratycznym państwie prawnym, w którym legalność winna być granicą, której przekraczać nie wolno.

Na gruncie prawa pracy organizacjami, które winien łączyć wspólny cel zmierzający do ochrony zatrudnionego w zakresie poszanowania jego uprawnień, są organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz pracodawcy, którzy niekiedy stoją po obu przeciwległych stronach zmagań o praworządność w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX