Zmiany w przepisach Kodeksu postępowania karnego - uwagi o nowelizacji z dnia 19 lipca 2019 roku - OpenLEX

Kmiecik Romuald, Zmiany w przepisach Kodeksu postępowania karnego - uwagi o nowelizacji z dnia 19 lipca 2019 roku

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2020/9/5-16
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zmiany w przepisach Kodeksu postępowania karnego - uwagi o nowelizacji z dnia 19 lipca 2019 roku

Streszczenie

Artykuł zawiera przegląd przepisów k.p.k. zmienionych nowelizacją z dnia 19 lipca 2019 r. oraz uwagi de lege ferenda. Treść artykułu ilustrują podtytuły: fakultatywne sprawozdanie sędziego sprawozdawcy i skrócona promulgacja wyroku, przypisanie czynu w wyroku warunkowo umarzającym i ograniczenie zakazu ne peius w postępowaniu odwoławczym, domniemane odstąpienie od oskarżenia – w kierunku fikcji procesowej, tryb uzyskania statusu oskarżyciela subsydiarnego – nowe komplikacje, ograniczenie zakresu informacji procesowej, odczytywanie zeznań świadka przebywającego za granicą, poręczenie jako warunek uchylenia tymczasowego aresztowania, uczestnicy posiedzeń sądowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX