Zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym prokuratorów w Prawie o prokuraturze - OpenLEX

Herzog Aleksander, Zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym prokuratorów w Prawie o prokuraturze

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2016/7-8/184-208
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym prokuratorów w Prawie o prokuraturze

Streszczenie

W tekście przedstawiono wprowadzone ustawą Prawo o prokuraturze zmiany dotyczące postępowania w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratorów – tak w zakresie procedury, jak i przepisów o charakterze materialnym. Omówiono także związane integralnie z postępowaniem dyscyplinarnym przepisy dotyczące odpowiedzialności służbowej i karnej. Wskazano w szczególności na różnice w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego, a także poddano analizie przepisy budzące wątpliwości w praktyce ich stosowania. Oceny dokonanych zmian mają zróżnicowany charakter – obok zasługujących na pełną aprobatę niektóre rozwiązania autor poddaje krytyce. Sugeruje także potrzebę dokonania w przyszłości wskazanych w tekście zmian.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX