Postulski Kazimierz, Zmiany dotyczące właściwości sądu w postępowaniu karnym wykonawczym obowiązujące od dnia 1 lipca 2015 r.

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2015/9/112-134
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zmiany dotyczące właściwości sądu w postępowaniu karnym wykonawczym obowiązujące od dnia 1 lipca 2015 r.

Streszczenie

Zagadnienie właściwości sądu w postępowaniu wykonawczym to jeden z podstawowych problemów procesowych. Skutki naruszenia właściwości należy traktować przede wszystkim jako naruszenie zasady praworządności, której jednym z założeń jest wydanie orzeczenia przez sąd do tego uprawniony. Skutki te postrzegać należy jako względne lub bezwzględne przesłanki odwoławcze. W wyniku nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego obowiązującej od dnia 1 lipca 2015 r. nastąpiły bardzo istotne, wręcz fundamentalne zmiany w tym zakresie. W artykule szczegółowo omówione zostały te zmiany ze wskazaniem na słabości nowych rozwiązań oraz zinterpretowane zasady postępowania w sytuacjach, gdy zauważalne są luki prawne w określaniu właściwości sądu oraz wobec braku przepisów intertemporalnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX