Zmiana ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych szansą na uporządkowanie stanu prawnego istniejących wspólnot? - OpenLEX

Biały Aneta, Zmiana ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych szansą na uporządkowanie stanu prawnego istniejących wspólnot?

Artykuły
Opublikowano: PiP 2018/2/76-87
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zmiana ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych szansą na uporządkowanie stanu prawnego istniejących wspólnot?

1. Wprowadzenie. Podpisana 14.08.2015 r. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z 10.07.2015 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (dalej: ustawa z 2015 r.) weszła w życie z dniem 1.01.2016 r.

Podstawowym celem ustawy znowelizowanej (tj. ustawy z 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ; dalej: ustawa z 1963 r.) było uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, do których prawo przysługiwało mieszkańcom danej miejscowości na zasadzie szczególnego rodzaju współwłasności. Zasadniczo wspólnoty wiejskie są obecnie ostatnią formą zbiorowego władania gruntami, a ich źródeł należy szukać jeszcze w czasach systemu feudalnego. Z uwagi na relatywnie duży obszar, w stosunku do powierzchni kraju, zajmowany przez nieruchomości gruntowe tego typu przez wiele lat próbowano w Polsce uporządkować ich stan prawny. Nie było jednak skutecznych środków prawnych, za pomocą których można było ten stan rzeczy osiągnąć, a który de facto zmierzałby do ich faktycznej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX