Militz Małgorzata, Zmiana czynników uwzględnianych przy odliczeniu podatku naliczonego jako przesłanka koniecznej korekty

Artykuły
Opublikowano: PP 2018/7/9-17
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zmiana czynników uwzględnianych przy odliczeniu podatku naliczonego jako przesłanka koniecznej korekty

Wstępem do niniejszego artykułu i tematu, jaki zostanie omówiony, będą spostrzeżenia wyrażone przez Rzecznik Generalną Juliane Kokott w opinii z 14.06.2012 r. w sprawie C-234/11, TEC Chaskowo AD przeciwko Direktor na Direkcija „Obżałwane i uprawlenie na izpyłnenieto” – Warna pri Centrałno uprawlenie na Nacionałnata agencija za prichodite . „Znamienną cechą wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Unii Europejskiej jest odliczenie VAT. W drodze tego odliczenia zwalnia się od ciężaru podatku czynności każdego przedsiębiorcy dokonane na wcześniejszym etapie obrotu, jednak co do zasady tylko wówczas, gdy podlegają one opodatkowaniu na późniejszym etapie obrotu. Trybunał opisuje to w następujący sposób: odliczenie podatku naliczonego związane jest z poborem podatku należnego. Jednak co się stanie w sytuacji, gdy ten związek między czynnościami dokonanymi na wcześniejszym i późniejszym etapie obrotu zostanie przerwany? Przykładowo przedsiębiorca nie może zbyć kupionego towaru, ponieważ spalił się magazyn lub wszystkie towary zostały skradzione”. Cytat ten będzie stanowić asumpt do rozważań o niektórych przypadkach, w których organy podatkowe domagają się korekty odliczonego podatku. W szczególności dotyczy to sytuacji powstawania tzw. niedoborów towarów, a także pozostawienia nakładów adaptacyjnych właścicielowi lokalu (wynajmującemu lokal).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX