Wrzecionek Rafał, Zgoda (wyrażona w protokole notarialnym) na dokonanie przez zarządcę sukcesyjnego czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu przedsiębiorstwem w spadku

Artykuły
Opublikowano: PPH 2021/6/46-51
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zgoda (wyrażona w protokole notarialnym) na dokonanie przez zarządcę sukcesyjnego czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu przedsiębiorstwem w spadku

Prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku polega na podejmowaniu przez zarządcę sukcesyjnego czynności przede wszystkim o charakterze majątkowym, wynikających z konieczności realizacji interesów majątkowych osób posiadających udziały w przedsiębiorstwie w spadku. Działania te oddziałują na sferę osób posiadających udział w przedsiębiorstwie w spadku (w tym właścicieli takiego przedsiębiorstwa). Ustawodawca dokonuje ich podziału na czynności zwykłego zarządu oraz przekraczające ich zakres, a zarządca, prowadząc przedsiębiorstwo w spadku, każdorazowo dokonuje kwalifikacji planowanych czynności do jednej z tych kategorii. Na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu powinna zostać wyrażona zgoda przez wszystkie osoby posiadające status właściciela przedsiębiorstwa w spadku. W artykule przede wszystkim zwrócono uwagę na trudności związane z kwalifikacją planowanej czynności do jednej z wymienionych kategorii oraz na sposoby wyrażenia zgody przez osoby uprawnione. Podjęto także próbę analizy spisania przez notariusza protokołu dokumentującego zgodę w przypadku jej wyrażenia w formie aktu notarialnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX