Artykuły
Opublikowano: PP 2014/7/15-21
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zestawienia oświadczeń nabywców oleju opałowego - rozważania w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lutego 2014 r., P 24/12

W wyroku z dnia 11 lutego 2014 r. Trybunał Konstytucyjny nie zakwestionował zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. – dalej Konstytucja, przepisów dotyczących obowiązku składania zestawień oświadczeń nabywców oleju opałowego. Niemniej jednak, sformułowanie wyroku zdaje się nie wykluczać możliwości przeprowadzania oceny naruszenia zasady proporcjonalności przez składy orzekające sądów administracyjnych w poszczególnych sprawach. Już po wydaniu przez Trybunał Konstytucyjny wyroku w sprawie P 24/12 WSA we Wrocławiu skierował pytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które dotyczy m.in. zgodności z zasadą proporcjonalności rozwiązań takich jak obowiązujące w Polsce.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?