Zdolność podmiotowa do zakładania i prowadzenia szkół i przedszkoli przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego - OpenLEX

Olszewski Artur, Płudowska Olga, Zdolność podmiotowa do zakładania i prowadzenia szkół i przedszkoli przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego

Artykuły
Opublikowano: ST 2020/11/72-78
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Zdolność podmiotowa do zakładania i prowadzenia szkół i przedszkoli przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego

W artykule poruszono zagadnienie zdolności podmiotowej do zakładania i prowadzenia działalności oświatowej. Zagadnienie powyższe, biorąc pod uwagę coraz ściślejsze przenikanie się działalności oświatowej oraz działalności gospodarczej, wymagało szczegółowej analizy prawnej. Kwestia zdolności podmiotowej do zakładania i prowadzenia działalności oświatowej jest szczególnie doniosła z punktu widzenia niepublicznych jednostek oświaty, które mogą być prowadzone w różnych formach przewidzianych przepisami prawa, jednakże przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z regulacji ustawy – Prawo oświatowe. Autorzy wskazują, że naruszenie tych ograniczeń może wiązać się z zaistnieniem, z puntu widzenia jednostki systemu oświaty, daleko idących skutków w postaci wykreślenia szkoły lub placówki z ewidencji szkół i placówek.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX