Zbieg odpowiedzialności administracyjnej i karnej - OpenLEX

Kruk Emil, Zbieg odpowiedzialności administracyjnej i karnej

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2011/4/53-61
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zbieg odpowiedzialności administracyjnej i karnej

Od dawna już w praktyce pojawia się problem zbiegu odpowiedzialności administracyjnej z szeroko rozumianą odpowiedzialnością karną. Dla przykładu można wskazać opłatę dodatkową pobieraną za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na podstawie art. 13f ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych , która jest stosowana łącznie z karą grzywny za wykroczenie stypizowane w art. 92 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń . Co ciekawe, do niedawna jeszcze także kary pieniężne wymierzane za zajęcie bez zezwolenia pasa ruchu drogowego na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych mogły być stosowane łącznie z karą grzywny za wykroczenie stypizowane w art. 99 § 1 pkt 1 k.w. Wspomniany przepis k.w. został jednak uchylony przez art. 5 pkt 6ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy -...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX