Koroblowski Mariusz, Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej

Artykuły
Opublikowano: PS 2015/6/73-87
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej

Tematyka artykułu koncentruje się wokół wątpliwości związanych z kwestią zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej. Jego ramy nie pozwalają na wyczerpujące wyjaśnienie wszelkich analizowanych zagadnień, skupiono się zatem na najistotniejszych problemach. Celem rozważań jest próba oceny aktualnych rozwiązań legislacyjnych mogących prowadzić do przewlekania postępowań sądowych, których przedmiot stanowi wyznaczenie danego organu do dalszego, łącznego prowadzenia egzekucji sądowej i administracyjnej. Zaprezentowano również uwagi de lege ferenda. Zastosowano metodę dogmatyczno-prawną.

Pojęcia „egzekucja” oraz „postępowanie egzekucyjne” nie są tożsame. Pierwsze z nich oznacza bowiem czynności egzekucyjne, przy czym egzekucję wszczyna się z chwilą przystąpienia właściwego organu do pierwszej czynności egzekucyjnej. Z kolei postępowanie egzekucyjne jest to prowadzone przez organ egzekucyjny postępowanie, w ramach którego dochodzi do podjęcia czynności egzekucyjnych, i wszczynane jest ono z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX