Zawieszenie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 820 § 1 k.p.c. - OpenLEX

Wolwiak Ireneusz, Zawieszenie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 820 § 1 k.p.c.

Artykuły
Opublikowano: PS 2016/5/7-24
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 820 § 1 k.p.c.

1.Uwagi wstępne

Ustawą z 10.05.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego wprowadzono do części trzeciej kodeksu postępowania cywilnego nowy przepis – art. 8203.

Przepis ten pozwala dłużnikowi na złożenie wniosku o zawieszenie prowadzonego przez komornika postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, jakim jest tytuł egzekucyjny w postaci wyroku zaocznego, nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym z nadaną przez sąd (referendarza sądowego) sądową klauzulą wykonalności (art. 8203 § 1 k.p.c.). W tym wypadku – mimo że zawieszenie postępowania egzekucyjnego na skutek wniosku dłużnika jest sytuacją wyjątkową – komornik jest zobligowany do wydania takiego postanowienia. Przesłanką podjęcia tej decyzji jest przedłożenie przez dłużnika zaświadczenia wydanego przez sąd (referendarza sądowego) na podstawie art. 139 § 5k.p.c. Z zaświadczenia tego ma natomiast wynikać, że wyrok zaoczny bądź nakaz zapłaty (wydany w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX