Grubalska Aleksandra, Zastosowanie nieizolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci nakazu powstrzymania się od określonej działalności jako ważna przyczyna wyłączenia wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2022/4/63-74
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zastosowanie nieizolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci nakazu powstrzymania się od określonej działalności jako ważna przyczyna wyłączenia wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Streszczenie

Szczególną naturą prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to, że skupia w sobie elementy osobowe i kapitałowe. Jednym z przejawów hybrydowej konstrukcji jest instytucja wyłączenia wspólnika ze spółki. Koncentruje ona w sobie więcej elementów kapitałowych, z uwagi na stawianie na pierwszym miejscu interesu korporacji – trwania spółki i możliwości wykluczenia z niej wspólnika. Zarówno doktryna jak i orzecznictwo prezentują wiele powodów wyłączenia wspólnika ze spółki. Zdarzyć się może, że równolegle przeciwko wspólnikowi zostaną wszczęte dwa postępowania: cywilne (dotyczące wyłączenia) i karne (związane z przestępstwem popełnionym na szkodę spółki). Na gruncie spraw karnych, w przypadku konieczności zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, mogą stosować środki zapobiegawcze, dysponując szeroką gamą środków nieizolacyjnych. Jednym spośród nich jest nakaz powstrzymania się od określonej działalności (w tym działalności gospodarczej). Warto rozważyć zatem, czy jego orzeczenie w stosunku do wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może stanowić ważną przyczynę wyłączenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX