Florczyk Rafał, Zasięg i siła oddziaływania ośrodka drugiego rzędu w Obszarze Metropolitalnym Warszawy - przypadek Legionowa

Artykuły
Opublikowano: ST 2019/4/71-88
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zasięg i siła oddziaływania ośrodka drugiego rzędu w Obszarze Metropolitalnym Warszawy - przypadek Legionowa

Artykuł porusza problem określenia, za pomocą metody wektorowej, zasięgu oddziaływania ośrodka centralnego II rzędu w Obszarze Metropolitalnym Warszawy (OMW), jakim jest Legionowo. Tło badań stanowi teoria ośrodków centralnych sformułowana przez Waltera Christallera. Analizie poddane zostały trzy funkcje centralne pełnione przez miasto – transport, edukacja i rynek pracy. Uzyskane wyniki potwierdzają postawione w badaniu hipotezy – zaplecze ludnościowe Legionowa stanowi głównie teren powiatu legionowskiego, a obszar obsługiwany przez miasto jest z nim niejednorodnie silnie powiązany. Siła i zróżnicowanie powiązań zaplecza ludnościowego z Legionowem różni się w zależności od badanej funkcji. W świetle wyników uzyskanych metodą wektorową Legionowo może być uznane za ośrodek drugiego rzędu w OMW, jednak relatywnie słaby.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX