Perucka Joanna, Zasady zaciągania zobowiązań w samorządzie terytorialnym a ustalenia kontroli regionalnej izby obrachunkowej

Artykuły
Opublikowano: FK 2011/4/59-67
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zasady zaciągania zobowiązań w samorządzie terytorialnym a ustalenia kontroli regionalnej izby obrachunkowej

Nieprzestrzeganie norm prawnych przy zaciąganiu zobowiązań może spowodować nadmierne angażowanie środków publicznych w operacje związane ze spłatą zaciągniętych zobowiązań, a także ich obsługą. W opracowaniu autorka przedstawia zasady zaciągania zobowiązań w jednostkach samorządu terytorialnego według aktualnego stanu prawnego oraz analizuje wyniki kontroli, identyfikujące problemy w praktyce zaciągania zobowiązań. We wnioskach końcowych wskazuje na przyczyny popełnianych nieprawidłowości oraz wynikające z nich zagrożenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX