Miąsik Dawid, Zasady sądowego stosowania prawa unijnego a art. 165 § 2 k.p.c.

Artykuły
Opublikowano: PiP 2019/7/47-63
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zasady sądowego stosowania prawa unijnego a art. 165 § 2 k.p.c.

Reguły sądowego stosowania prawa unijnego przez sądy powszechne doczekały się licznych wypowiedzi doktryny i orzecznictwa Sądu Najwyższego . Nadal pojawiają się jednak wątpliwości przy wykorzystywaniu zasady prounijnej wykładni, pierwszeństwa i bezpośredniego skutku. Dobrym przykładem dla ich analizy jest orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące wykładni i stosowania, wydawałoby się, mało istotnego dla prawa unijnego przepisu procedury cywilnej – art. 165 § 2 k.p.c., normującego zasady obliczania terminów procesowych. Zgodnie z treścią tego przepisu „oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu”. Praktyka stosowania art. 165 § 2 w zw. z art. 370k.p.c. w okresie, gdy korespondencja sądowa była doręczana uczestnikom postępowań...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX