Rudowski Jan, Zasady ogólne prawa podatkowego w orzecznictwie sądów administracyjnych

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2021/3-4/9-18
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zasady ogólne prawa podatkowego w orzecznictwie sądów administracyjnych

W zakresie kształtowania po 1989 r. autonomicznego systemu podatkowego szczególnego znaczenia nabrało dostrzeżenie istnienienia odrębnych teorii opodatkowania, wyrażających się m.in. w sformułowaniu specjalnych zasad ogólnych opodatkowania, które nie mogą być stosowane do innych niż podatkowe instrumentów finansowych . Kształtując system podatkowy, ustawodawca powinien zwracać uwagę na to, żeby normy prawa nie miały charakteru nadmiernie ingerencyjnego w gwarantowane prawa obywateli w stosunku do państwa. Konsekwencją tego są podwyższone wymagania stawiane przepisom prawa podatkowego: przepisy te powinny charakteryzować się większą precyzją . Przede wszystkim jednak podstawową regułą legislacji podatkowej jest to, że „nie ma podatku bez ustawy”. Zasada ta gwarantuje zupełność kwalifikacyjną prawa podatkowego i dlatego nie zalicza się jej do wskazówek interpretacyjnych.

Na tym tle wypracowanie dyrektyw interpretacyjnych charakterystycznych dla prawa podatkowego – przyznanie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX