Pietrasz Piotr, Zasady doręczania pism i wnoszenia podań drogą elektroniczną w postępowaniu podatkowym prowadzonym przez samorządowy organ podatkowy w tzw. okresie przejściowym

Artykuły
Opublikowano: ST 2022/5/7-18
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zasady doręczania pism i wnoszenia podań drogą elektroniczną w postępowaniu podatkowym prowadzonym przez samorządowy organ podatkowy w tzw. okresie przejściowym

W artykule podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, na jakich zasadach następuje doręczanie pism oraz wnoszenie podań z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu podatkowym prowadzonym przez samorządowy organ podatkowy w tzw. okresie przejściowym, czyli od 5.10.2021 r. do dnia poprzedzającego dzień zaistnienia obowiązku stosowania przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej. Analiza regulacji prawnych prowadzi do wniosku, że zarówno w odniesieniu do doręczania pism, jak również w odniesieniu do wnoszenia podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej czynności te, w okresie przejściowym, dokonywane powinny być na zasadach tożsamych z tymi, które obowiązywały przed 5.10.2021 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX